FŐBB SZAKTERÜLETEK

A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA tagjai elsősorban a klasszikus polgári jog területeivel, ezen belül kiemelten ingatlanjoggal, továbbá társasági és kereskedelmi joggal, valamint csőd- és felszámolási joggal, családjoggal és végrehajtással kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak, ezen túlmenően pedig a korábban említettek szerint kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajog és a közbeszerzések joga területén.

INGATLANJOG; INGATLANBERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Lakóparkok, ipari parkok, irodaházak, zöldmezős beruházások fejlesztése során teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása, ezen belül: ingatlan adásvételi szerződések, lízingszerződések, bérleti szerződések elkészítése, véleményezése; eljárás az építésügyi eljárásokban; képviselet a földhivatal és az építési hatóságok előtt; fővállalkozási, komplett projektfinanszírozási dokumentációk elkészítése, véleményezése; tanácsadás.
A fentieken túl jelzálogügyletekkel kapcsolatos véleményezési feladatok ellátása pénzügyi intézmények részére; tanácsadás. Társasházzal kapcsolatos ügyletek bonyolítása: alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok elkészítése, peres és peren kívül képviselet, kintlévőség-kezelés.

TÁRSASÁGI JOG; TÁRSASÁGOK ÜZLETI SZEMLÉLETŰ KÉPVISELETE

Az ügyfél képviselete belföldi, illetve külföldi cégalapítások és cégmódosítások során, átalakulások lebonyolítása. Segítségnyújtás teljes körű cégjogi átvilágítások, akvizíciók során. Az egyes cégek társasági jogi, munkajogi és egyéb szerződéses állományának áttekintése, véleményezése, tanácsadás.
Gazdasági társaság ügyfeleknek kereskedelmi jellegű szerződések kidolgozása, véleményezése (szolgáltatási, megbízási, vállalkozási, kereskedelmi ügynöki, franchise és egyéb atipikus szerződések elkészítése stb.), eljárás és képviselet üzleti megbeszéléseken, pénzügyi intézményekkel folytatott egyeztetések során, hatóságok előtti eljárásokban. Komplex üzleti-jogi átvilágítások elvégzése, átfogó jogi tanácsadás nyújtása.
A változó belföldi és külföldi adókörnyezet, illetve a kapcsolódó jogszabályok nyomon követése, ezzel kapcsolatban tanácsadás az ügyfelek részére, külső szakértők igénybevételével is. Jogviták esetén és egyéb eljárásokban képviselet az adóhatóság és a bíróság előtt.

CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI JOG

Csőd- és felszámolási eljárásokban adósi és hitelezői komplex képviselet ellátása; csődeljárások komplett lebonyolítása az adós képviseletében; csődegyezségi javaslatok, egyezségi megállapodások elkészítésében való közreműködés; hitelezői tárgyalások moderálása, levezetése; felszámolási egyezségek megfogalmazásában és jóváhagyatásában való közreműködés; hitelezői választmányok megalakításában és működtetésében való jogi segítségnyújtás.

MUNKAJOG

Munkáltatók és munkavállalók képviselete; közreműködés peren kívüli egyeztetések és peres eljárások során. Munkajogi átvilágítások elvégzése, munkajogi iratminták, szabályzatok kidolgozása, átfogó munkajogi tanácsadás nyújtása mind a magán, mind a közszféra területén, az atipikus jogviszonyokra is kiterjedően (munkaerő-kölcsönzés, iskolaszövetkezeti foglalkoztatás stb.).

KÖZBESZERZÉSEK JOGA

Közbeszerzési ajánlatkérők és ajánlattevők képviselete; közreműködés az eljárásokat megindító hirdetmények és dokumentációk, illetve ajánlattevők képviselete esetén az ajánlatok összeállításában; szükség szerint jogorvoslati eljárásokban való képviselet; általános tanácsadás közbeszerzési kérdésekben. A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA hivatalos közbeszerzési tanácsadóként működik.

CSALÁDJOG

Peres és peren kívüli képviselet a klasszikus családjogi ügyekben: eljárás bontóperekben, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással kapcsolatos esetekben. Tanácsadás házassági vagyonjogi és öröklési jogi ügyekben.

VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK, KÖVETELÉSKEZELÉS

Peres és peren kívüli képviselet az ügyfél követelésének végrehajtásával vagy az ügyféllel szemben folyamatban lévő végrehajtással kapcsolatosan, egyezségi megállapodások kidolgozása a végrehajtást kérő és az adós között (akár pénzügyi intézmény követelése esetén is); ezzel összefüggésben külső állandó partnercég szolgáltatásainak igénybevétele, innovatív és hatékony kintlévőség-kezelés.