ÜGYFÉLFOGADÁS, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA tagjai elsősorban a klasszikus polgári jog területeivel, ezen belül kiemelten ingatlanjoggal, továbbá társasági és kereskedelmi joggal, valamint csőd- és felszámolási joggal, családjoggal és végrehajtással kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak, ezen túlmenően pedig a korábban említettek szerint kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajog és a közbeszerzések joga területén.

A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA a bemutatkozásban megjelölt címen és telefonszámon, illetve telefaxszámon naponta 9 és 19 óra között, míg a "Kapcsolat" menüpontban található e-mailcímeken korlátlanul elérhető.

Az irodavezető asszisztens minden beérkező dokumentumról, illetve minden beérkező telefonhívásról azonnal e-mailüzenetben tájékoztatja az ügyvédi iroda eljáró munkatársát, ezen túlmenően pedig a jogi szaktudást nem igénylő szervezési kérdésekben megadja az ügyfelek részére a szükséges tájékoztatást és útbaigazítást.

A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA csatlakozott a földművelésügyért felelős minisztérium Földmérési és Távérzékelési Osztálya által létrehozott, az ország valamennyi földhivatalában nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos adat tárolására hivatott TakarNet földügyi információs szolgálathoz, melynek segítségével tulajdoni lapok, térképmásolatok beszerzése és ingatlanfigyelési szolgáltatás is elérhető az irodában.

Biztosított a hozzáférés az igazságügyért felelős minisztérium által létrehozott, a törvényszékeken mint cégbíróságokon nyilvántartott és nyilvánosnak minősülő cégadatok feldolgozására és tárolására hivatott Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerhez is, mellyel – térítés ellenében – teljes mértékben naprakész online cégadatok érhetőek el, valamint a cégbíróságokra becsatolt nyilvános cégiratok is letölthetőek.

A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA a fentieken túlmenően a már említettek szerint szorosan együttműködik könyvelő-, könyvvizsgáló-, adótanácsadó- és fordítóirodákkal, melyek felé ügyfelei igényét teljes körűen közvetíti és képviseli, a két partner közötti együttműködést megszervezi.

A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA a Budapesti Ügyvédi Kamara irányadó szabályzatainak és a vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelően pénz- és tárgyletétek ügyvédi letétként történő őrzését, kezelését is végzi.
A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA által elvégzett munka díjazása tekintetében alapvetően kétfajta díjkategória került kidolgozásra.

Az egyik fixdíjas, a másik pedig az óradíjas elszámoláson nyugszik. Az előbbi egy előre megbecsült és a megbízóval előre egyeztetett munkaórakeret és/vagy az egyedi ügylet természete alapján meghatározott fix összegű megbízást takar. Míg az óradíjas elszámolás alapja az ügyvédi iroda által használt, egyedi fejlesztésű iktatóprogram, amely az iroda munkatársai által elvégzett munkát napi rendszerességgel és munkaórára lebontva rögzíti a tevékenység és a ráfordított munkaidő megjelölésével.

A BV PaRTNers ÜGYVÉDI IRODA az új megbízói részére ingyenes konzultációs lehetőséget biztosít az első munkamegbeszélés alkalmával, amennyiben azt a későbbiek folyamán az ügyvédi iroda megbízása követi. Amennyiben az ügyfél a konzultációt követően megbízást nem ad az ügyvédi iroda részére, úgy egyszeri, fix összegű konzultációs díj kerül megállapításra.

Az ügyvédi iroda ügyvédei fejenként ötmillió forint/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél. A fentieken túlmenően az ügyvédi iroda ezt jelentősen meghaladó összegű kiegészítő szakmai felelősségbiztosítást kíván kötni.